Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023
More

  Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν επίδομα 200 έως 300 ευρώ για την προσωπική διαφορά – Πότε θα πληρωθούν

  Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν επίδομα 200 έως 300 ευρώ για την προσωπική διαφορά – Πότε θα πληρωθούν

  Όσοι δεν δικαιούνταν τις αυξήσεις (7,75%) που έγιναν στις συντάξεις στην αρχή του 2023 από την κυβέρνηση λόγω της προσωπικής διαφοράς θα δουν στις 30 και 31 Μαρτίου να μπαίνει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το έκτακτο επίδομα 200 έως 300 ευρώ.

  Την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλή η σχετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας με τα ποσά του έκτακτου επιδόματος που θα πάρουν οι συνταξιούχοι, όπως αποκάλυψε σήμερα (12.3.2023) ο Ελεύθερος Τύπος.

  Σύμφωνα με το τελικό κείμενο της διάταξης το επίδομα θα λάβουν συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν μια ή περισσότερες κύριες συντάξεις ως 1.600 ευρώ μετά την αφαίρεση των κρατήσεων ασθένειας ή και ΑΚΑΓΕ, και πριν το φόρο. Στο όριο σύνταξης συνυπολογίζεται και η προσωπική διαφορά.

  Το επίδομα επίδομα κυμαίνεται ανάμεσα σε τρία ποσά 200, 250 και 300 ευρώ ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και το ποσοστό αύξησης που πήραν ή δεν πήραν οι συνταξιούχοι από το 7,75%.

  Ολόκληρη την αύξηση πήραν περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχοι. Μηδενική αύξηση είχαν περίπου 900.000 συνταξιούχοι, και μερική αύξηση, σε ποσοστό κάτω από 7% είχαν περίπου 200.000 συνταξιούχοι.

  Πως θα μοιραστεί το επίδομα

  Τα 300 ευρώ θα δοθούν σε όσους δεν πήραν καθόλου αύξηση επειδή δεν μηδένισαν την προσωπική διαφορά. Από 200 και 250 ευρώ θα πάρουν όσοι είχαν μικρότερες αυξήσεις στις συντάξεις τους, επειδή μηδένισαν την προσωπική διαφορά.

  Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος των 800 ευρώ που μηδένισε την προσωπική διαφορά και από την αύξηση 7,75% του έμεινε κέρδος 5% θα πάρει το επίδομα των 200 ευρώ. Ενώ ένας συνταξιούχος με 1.000 ευρώ που δεν πήρε τίποτε από την αύξηση 7,75%, διότι υπολειπόταν της προσωπικής διαφοράς, θα πάρει το επίδομα των 300 ευρώ.

  Στα κριτήρια και η αύξηση από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

  Στα κριτήρια λαμβάνεται υπ’ όψιν και η έμμεση αύξηση που προέκυψε από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν κύριες συντάξεις (μια ή άθροισμα) πάνω από 1.101 ευρώ μηνιαίως και ως 1.600 ευρώ μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και πριν το φόρο.

  Για παράδειγμα ένας συνταξιούχος που κέρδισε αύξηση έστω και 1 ευρώ από την εισφορά αλληλεγγύης, αλλά δεν πήρε τίποτε από το 7,75% γιατί δεν κάλυψε την προσωπική διαφορά, θα πάρει το επίδομα των 250 ευρώ.

  Αν κάλυψε την προσωπική διαφορά και από το 7,75%, του έμεινε αύξηση ως 3,5%, θα πάρει το επίδομα των 200 ευρώ.

  Αν όμως, η αύξηση είναι πάνω από 3,5%, δεν παίρνει καθόλου επίδομα, αφενός γιατί κέρδισε κάτι από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αφετέρου διότι μια καθαρή αύξηση πάνω από την προσωπική διαφορά της τάξης του 3,8%, 5% ή 6% σημαίνει ότι σε ετήσια βάση το κέρδος ξεπερνά τα 460 ευρώ που είναι πολύ πιο πάνω από το ανώτατο ποσό του επιδόματος (300 ευρώ).

  Οι 5 κατηγορίες συνταξιούχων που θα πάρουν το επίδομα

  Το έκτακτο επίδομα 200 έως 300 ευρώ θα πάρουν 5 κατηγορίες συνταξιούχων. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

  • Όσοι έχουν σύνταξη ή άθροισμα κύριας σύνταξης ως 1.100 ευρώ και δεν πήραν καθόλου αύξηση, θα πληρωθούν 300 ευρώ από το επίδομα προσωπικής διαφοράς.
  • Όσοι έχουν σύνταξη ή άθροισμα κύριας σύνταξης ως 1.100 ευρώ και από το 7,75% πήραν αύξηση στην τσέπη έως 3,49% θα πληρωθούν 250 ευρώ από το επίδομα προσωπικής διαφοράς.
  • Όσοι έχουν σύνταξη από 1.100 έως 1.600 ευρώ και ωφελήθηκαν με ετήσια αύξηση ως 111 ευρώ από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αλλά δεν πήραν καμία αύξηση από το 7,75%, θα πληρωθούν τα 250 ευρώ από το επίδομα προσωπικής διαφοράς.
  • Όσοι έχουν σύνταξη ως 1.100 ευρώ και είδαν καθαρή αύξηση από 3,5% έως 6,99% (μηδενίζοντας την προσωπική διαφορά) θα λάβουν και 200 ευρώ από το επίδομα προσωπικής διαφοράς.
  • Όσοι έχουν σύνταξη από 1.101 ως 1.600 ευρώ και είδαν αύξηση ως 3,49% (πάνω από την προσωπική διαφορά) θα λάβουν 200 ευρώ επίδομα.

  Δεν θα πάρουν επίδομα όσοι έχουν κύρια σύνταξη από 1.101 ως 1.600 ευρώ και πήραν καθαρή αύξηση πάνω από 3,5%.

  Επίσης δεν είναι δικαιούχοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ διότι πήραν ολόκληρη την αύξηση 7,75%, καθώς εξαιρούνται από το μηχανισμό της προσωπικής διαφοράς.

  Τα ποσά θα είναι ανάλογα με τις συντάξεις

  Η τροπολογία με τίτλο: «Προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό του έτους 2022» περιλαμβάνεται ως άρθρο 133 στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή και προβλέπει τα εξής:

  Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Δεκεμβρίου 2022.

  Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέρχεται:

  α) για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Μαρτίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως και 1.100 ευρώ:

  • αα) σε 300 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι ίσο με ή μικρότερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022,
  • αβ) σε 250 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι κατά ποσοστό από 0,01% έως και 3,49% μεγαλύτερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022,
  • αγ) σε 200 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι κατά ποσοστό από 3,5% έως και 6,99% μεγαλύτερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022.

  β) για συνταξιούχο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Μαρτίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 1.100,01 ευρώ έως και 1.600 ευρώ:

  • βα) σε 250 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι ίσο με ή μικρότερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022,
  • ββ) σε 200 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι κατά ποσοστό από 0,01% έως και 3,49% μεγαλύτερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022.

  Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν επίδομα 200 έως 300 ευρώ για την προσωπική διαφορά – Πότε θα πληρωθούν

  Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν επίδομα 200 έως 300 ευρώ για την προσωπική διαφορά – Πότε θα πληρωθούν

  Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, και δεν δεσμεύεται για χρέη στο Δημόσιο, στους δήμους, στα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες.

  Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

  Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν επίδομα 200 έως 300 ευρώ για την προσωπική διαφορά – Πότε θα πληρωθούν

  Newsroom
  Newsroomhttp://refreshnews.gr/
  Ενημέρωση | Ψυχαγωγία | Στείλε μας το άρθρο σου στο [email protected]
  Ακολουθήστε μας στο Google News για να μαθαίνεις όλες τις ειδήσεις απο Ελλάδα και όλο τον Κόσμο
  Ακούστε όλες τις νέες κυκλοφορίες αποκλειστικότητες και τις εκπομπής του Μελωδία 102.4

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Δείτε Επίσης

  Σοφία Μουτίδου: Ποζάρει με μαγιό και στέλνει δυνατό μήνυμα

  Το δικό της μήνυμα ότι «η ντροπή για το σώμα είναι θεμέλιο άγχους και ψυχικού πόνου» έστειλε η Σοφία Μουτίδου, η οποία δημοσίευσε μία...

  Αγνώριστη 22 χρόνια μετά: Δείτε πώς είναι σήμερα η Ουκρανή Νατάσα από την «Βότκα Πορτοκάλι»

  «Βότκα Πορτοκάλι, άρωμα και ζάλη» συνεχίζει να προκαλεί με την εμφάνισή της η τηλεοπτική «Ουκρανή Νατάσα», η οποία αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τη...

  Ο Barney Stinson μπαίνει στον κόσμο του “How I Met Your Father”

  O Barney Stinson επιστρέφει στον κόσμο που τον έκανε γνωστό με το "How I Met Your...

  Πώς γίνονται πιο υγιεινά τα αυγά: Λάθος αν κάνετε αυτό στο μαγείρεμα

  Τα αυγά είναι μια φθηνή, αλλά εξαιρετικά θρεπτική τροφή. Περιέχουν σχετικά λίγες θερμίδες, αλλά είναι γεμάτα πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα, υγιεινά λίπη και διάφορα θρεπτικά...

  Τριπλό «ΟΚ» από την ΕΡΤ

  Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν! Πράσινο φως για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, τον Φώτη Σεργουλόπουλο, την Τζένη Μελιτά, τη Ζωή...
  spot_img

  Μπρουκ Έβερς: Έχει τα πιο καυτά προσόντα dj EVER και με μαγιό τα βλέπεις καλύτερα

  Εννοείται πως ο τίτλος είναι μια καθαρή υπερβολή. Αλλά δεν γινόταν να μην κάνουμε το λογοπαίγνιο. Η Brooke Evers έχει πάντως πολύ καυτά...

  Όταν γίναμε ζευγάρι έμεινα έγκυος στον πρώτο μήνα

  Η Φανή Χαλκιά στην πιο τρυφερή, τηλεοπτική της εξομολόγηση… Στο πλατό της...

  Έληξε το ματς αγάπης του Τσιτσιπά με τη Θεοδώρα Πεταλά

  Έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά με τη Θεοδώρα Πεταλά. Ο διεθνούς φήμης τενίστας και η γοητευτική αριστοκράτισσα σύντροφός του πήραν...