14ο Global Mobile Broadband Forum (MBBF) 2023: Το 5,5G στο σήμερα
14ο Global Mobile Broadband Forum (MBBF) 2023: Το 5,5G στο σήμερα