Άλμα 33% στα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb σημειώθηκε το 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023 τα μισθώματα που δηλώθηκαν στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων ανήλθαν σε 677 εκατ. ευρώ από 510 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2022 εμφανίζοντας αύξηση 167,4 εκατ. ευρώ.

Επίσης το ίδιο διάστημα οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Μητρώο από τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ανήλθαν σε 1.695.957 από 1.247.904 που είχαν υποβληθεί στο αντίστοιχο δεκάμηνο του 2022. Η αύξηση κατά 36% του αριθμού των δηλώσεων και των εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων αποδίδεται από την ΑΑΔΕ στην υπογραφή του νέου μνημονίου συνεργασίας με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Vrbo (Expedia) το οποίο ενισχύει το οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων στο χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Η συμφωνία, άνοιξε το δρόμο για νέου τύπου και εξπρές διασταυρώσεις καθώς τα δεδομένα που φθάνουν στις φορολογικές αρχές από τις πλατφόρμες είναι περισσότερα και αντιπαραβάλλονται ευκολότερα με τα εισοδήματα που δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις και με τα στοιχεία του Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων.

Ήδη τρέχουν έλεγχοι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) τότε αποστέλλονται στις εφορίες τα στοιχεία των ακινήτων και των «Διαχειριστών» και οι ιδιοκτήτες καλούνται στην Εφορία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Πρόστιμα

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες μέχρι και το έτος 2023 ξεκινούν από 5.000 ευρώ και μπορεί να φτάσουν έως 20.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα είναι πιο τσουχτερά από την 1η Ιανουαρίου 2024 καθώς για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης είναι αυστηρότερες επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.