Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022
More

  ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Ολόκληρη η νέα προκήρυξη για τους δήμους – 1.468 μόνιμες προσλήψεις

  Αναρτήθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 13Κ/2021 η οποία αφορά 1.468 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους.

  Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

  Η κάλυψη των θέσεων αφορά Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας « Αντώνης Τρίτσης ».

  Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  Η υποβολή των αιτήσεων πρόκειται να ξεκινήσει τη Πέμπτη 20 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στις 14:00.

  Αναλυτικά οι ειδικότητες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – (1124 θέσεις)

  ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
  ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
  ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
  ΠΕ Γεωλόγοι
  ΠΕ Γεωπόνοι
  ΠΕ Δασολόγοι
  ΠΕ Γεωπόνοι Αγροτικής Ανάπτυξης
  ΠΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής
  ΠΕ Ιχθυολόγοι
  ΠΕ Κτηνιατρικής
  ΠΕ Διοικητικό Προσωπικό
  ΠΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
  ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
  ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
  ΠΕ Ιατροί
  ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
  ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί 223
  ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
  ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
  ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί
  ΠΕ Μηχανικοί Χωροταξίας και Πολεοδομίας
  ΠΕ Νομικής
  ΠΕ Οδοντίατροι
  ΠΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό
  ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
  ΠΕ Πληροφορικής
  ΠΕ Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  ΠΕ Φαρμακοποιοί

  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – (306 θέσεις)

  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
  ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
  ΤΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό
  ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Επόπτες Δημόσιας Υγείας
  ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Κοινωνικής Εργασίας
  ΤΕ Επισκέπτες Υγείας
  ΤΕ Εργοθεραπευτές
  ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 310
  ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
  ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
  ΤΕ Μηχανικοί Έργων Υποδομών
  ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
  ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
  ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
  ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
  ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Έργων
  ΤΕ Μηχανικοί Οχημάτων
  ΤΕ Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
  ΤΕ Νοσηλευτές
  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής
  ΤΕ Πληροφορικής
  ΤΕ Πληροφορικής Ηλεκτρονικών
  ΤΕ Τεχνικοί Δικτύων
  ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι
  ΤΕ Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής
  ΤΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής
  ΤΕ Τεχνολόγοι Τροφίμων
  ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 36 θέσεις

  ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
  ΔΕ Δενδροκηπουροί
  ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό
  ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
  ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
  ΔΕ Οδηγοί
  ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
  ΔΕ Σπερματοτεγχυτές
  ΔΕ Υδραυλικοί
  ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης
  ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
  ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
  ΔΕ Δενδροκηπουροί
  ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό
  ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
  ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
  ΔΕ Οδηγοί
  ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
  ΔΕ Σπερματεγχύτες
  ΔΕ Υδραυλικοί
  ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης
  ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

  Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 2 θέσεις

  ΥΕ Καθαριστές Εσωτερικών Χώρων
  ΥΕ Οικιακοί Βοηθοί

  spot_imgspot_img

  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

  στειλε το mail σου

  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Στείλε μας το mail σου στο [email protected] για να συμμετέχεις ενεργά στο ενημερωτικό μας Portal.

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  Ψυχαγωγια