Στο Εθνικό Τυπογραφείο απέστειλε πριν από λίγο το ΑΣΕΠ την προκήρυξη με αριθμό 4Κ/2023, η οποία προβλέπει 77 μόνιμες προσλήψεις σε Πανεπιστήμια, Εθνικές Βιβλιοθήκες, υπουργεία, Μητροπόλεις και άλλους φορείς του Δημοσίου.

Ειδικότερα, η προκήρυξη 4Κ/2023 του ΑΣΕΠ, προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 77 θέσεων, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε περισσότερους από 13 φορείς του Δημοσίου.

Πιο αναλυτικά, η προκήρυξη 4Κ/2023 προβλέπει την πλήρωση 77 θέσεων:

 • -Στις Εθνικές Βιβλιοθήκες
 • -Στο υπουργείο Εσωτερικών
 • -Στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
 • -Στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
 • -Στην Ακαδημία Αθηνών
 • -Στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
 • -Στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ)
 • -Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • -Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • -Στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)
 • -Στην Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου
 • -Στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ (Ειδ. ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ)
 • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Ειδ. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Ειδ. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)
 • ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE – HARDWARE)
 • ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ)
 • ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE – HARDWARE)
 • ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
 • ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ