Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον καθορισμό αριθμού θέσεων για φορείς του Υπουργείου Υγείας που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, από τις 789 προσλήψεις που έχουν εγκριθεί, είναι 55 συνολικά θέσεις θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • -ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • -ΠΕ Νοσηλευτικής
 • -ΤΕ Βιοατρικών Επιστημών – ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
 • -ΤΕ Βιοατρικών Επιστημών – ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων
 • -ΤΕ Νοσηλευτικής
 • -ΤΕ Μαιευτικής
 • -ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • -ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
 • -ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών – Ακτινολογικών Εργαστηρίων
 • -ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
 • -ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
 • -ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Τραυματιοφορέων