Δυναμικά ολοκληρώνει και αυτή τη χρονιά το CEO Clubs Greece, με τη διοργάνωση του 2ου καθιερωμένου ετησίου Forum το οποίο φέτος θα λάβει χώρα την 1η Νοεμβρίου 2023 στον ιστορικό χώρο του Ωδείου Αθηνών, υπό τον τίτλο «Co-Creating the New Era». Ο τίτλος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ευρύτερη θεματική του Club για το 2023, καθώς από την αρχή της χρονιάς ο οργανισμός έθεσε τη συν-δημιουργία στο επίκεντρο όλων των δράσεών του, αναγνωρίζοντάς την ως την πλέον σημαντική κινητήριο δύναμη για συλλογική ανάπτυξη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Με το Forum αυτό, το CEO Clubs Greece καλεί τους συμμετέχοντες – τα μέλη του CEOs Clubκαι τις διοικητικές ομάδες  των οργανισμών τους – να γεφυρώσουν το παρελθόν και το παρόν με το μέλλον, δημιουργώντας το πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, συναθροίζοντας τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις ιδέες, και τους πόρους τους. Στηριζόμενοι πάνω σε αυτή τη συλλογική δυναμική, θα μπορέσουν να συν-δημιουργήσουν κάτι μοναδικό, ρηξικέλευθο και μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσαν να επιτύχουν ο καθένας ξεχωριστά ή από αυτό που θα αντιπροσώπευε η απλή άθροιση των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, η εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών (και όχι μόνο μερικών) σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, καταλληλότητα και βιωσιμότητα της τελικής προτεινόμενης λύσης. 

Συμβαδίζοντας με την ιδέα της συν-δημιουργίας, το πρόγραμμα του Forum αποτελείται από τέσσερα μέρη και έχει δομηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει απόψεις και προτάσεις από διαφορετικές πλευρές. Την αρχή θα κάνει ο κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης (Foresight), με μία παρουσίαση των διαφορετικών εκδοχών του μέλλοντος όπως αυτό διαμορφώνεται και μέσα από τη συνύπαρξή μας με την τεχνολογία.  Τη σκυτάλη θα πάρει ο κ. Πέτρος Οικονομίδης, Brand Strategist, Felix BNI, ο οποίος θα ορίσει το μέλλον ως το πλαίσιο ανάπτυξης της νέας εποχής και τη στρατηγική ως το μέσο γεφύρωσης κάθε οράματος με το τελικό αποτέλεσμα.  Στην τρίτη ενότητα, ο Δρ. Νικόλαος Δημητριάδης, Head of Neuro Services, Optimal Group θα αναλύσει μέσα από τη νευροεπιστήμη τη μεταμορφωτική (transformative) δύναμη της συνεργασίας

Το Forum θα ολοκληρωθεί με μία τέταρτη ενότητα, στην οποία, κατά τη συνήθη πρακτική του CEO Clubs Greece, θα δοθεί ο λόγος στα ίδια τα μέλη του οργανισμού ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.  Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τέσσερα διαφορετικά παραδείγματα (case

studies) τα οποία θα παρουσιαστούν από μέλη και θα αποτελέσουν τη βάση για γόνιμο διάλογο ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Το πρώτο παράδειγμα θα παρουσιαστεί από τον κ. Κώστα Πετρούτσο, Γενικό Διευθυντή της ALD Automotive/Leaseplan Ελλάδος, το δεύτερο από την κα. Χριστίνα Αντωνίου, Γενική Διευθύντρια της DAIKIN και από τον κ. Γεώργιο Καρακούση, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και μέλος ΔΣ της ΔΕΗ, το τρίτο από τον κ. Σπύρο Ράπτη, Γενικό Διευθυντή Ελλάδος και Κύπρου της Schneider Electric και από τον κ. Ευστάθιο Λιακόπουλο, Ιδρυτή και Γενικό Διευθυντή της BSS και το τέταρτο από τον κ. Μιχάλη Σπανό, Ιδρυτή και Γενικό Διευθυντή της Global Sustain και τον κ. Πάνο Μαρτίνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Softone Technologies.

«Η συν-δημιουργία δεν είναι κάτι καινούριο στο Club μας», σημειώνει η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Από την αρχή της λειτουργίας μας, το όραμα και η πορεία μας στηρίζονται στον ανοιχτό διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη μας, γεγονός που μας επιτρέπει να παραμένουμε καινοτόμοι και δημιουργικοί, αφουγκραζομένοι με συνέπεια τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Φέτος, όμως, αποφασίσαμε να θέσουμε την έννοια της συν-δημιουργίας στο επίκεντρο όλων των δράσεών μας και ιδιαιτέρως του καθιερωμένου μας Forum στο τέλος της χρονιάς, ακριβώς για να τονίσουμε συνειδητά τη σημασία της δύναμης και της επιτυχίας που μπορούμε να βιώσουμε εν τη ενώσει. Με το Forum αυτό και με τη βοήθεια των ομιλητών και των μελών μας, επιχειρούμε να μεταφράσουμε τη θεωρητική έννοια της συν-δημιουργίας σε απτή διαδικασία που θα μας βοηθήσει να συνδέσουμε αποτελεσματικά το παρελθόν και το παρόν με το μέλλον.  Με αυτόν τον τρόπο ευελπιστούμε να αφήσουμε, ατομικά και συλλογικά, ένα ακόμα πιο καταλυτικό αποτύπωμα, παραδίδοντας στις νέες γενιές ένα καλύτερο αύριο