Την έναρξη νέας εποχής στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, σηματοδότησε η προηγούμενη τριετία, με την κυβέρνηση να αναλαμβάνει συνολικά εννέα πρωτοβουλίες και να δρομολογεί νέες στόχους και δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τον χαιρετισμό του σε εκδήλωση για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, με την ευκαιρία της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (σ.σ. το Μητρώο βοηθά τις ελεγκτικές αρχές να εντοπίζουν το νήμα των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και να φτάνουν ευκολότερα στα πρόσωπα που είναι οι πραγματικοί υπεύθυνοι και ωφελούμενοι -ιδιοκτήτες και δικαιούχοι- επιχειρήσεων, αλλά και μη κερδοσκοπικών οντοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πληρέστερο έλεγχο ως προς το ενδεχόμενο ύπαρξης παράνομης δραστηριότητας).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, στο πλαίσιο των προωτοβουλιών της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η πέμπτη οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τροποποιήθηκε ο νόμος 4557 του 2018, ώστε να αποφασιστούν οι υπόχρεοι προς καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, θεσπίστηκε ο ελεγκτικός μηχανισμός (το ΣΔΟΕ) και αναπροσαρμόστηκαν τα πρόστιμα, δημοσιεύτηκε εθνικός κατάλογος με όσους άσκησαν ή ασκούν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, κατατέθηκε για πρώτη φορά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Στρατηγικής στα θέματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας για τα έτη 2020 και 2021 και δρομολογήθηκε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς για επικαιροποίηση της έκθεσης εκτίμησης εθνικού κινδύνου για θέματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, βάσει μεθοδολογικού εργαλείου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

«Παράλληλα, το υπουργείο, διαθέτοντας αυξημένα αντανακλαστικά, είναι παρόν σε όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχετικές συζητήσεις, συμμετέχοντας σε αυτές με σταθερή και ισχυρή θέση ως διαμορφωτής εξελίξεων» σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι, μεταξύ άλλων, η ελληνική πλευρά συμμετέχει, μέσω της Financial Action Task Force- FATF (σ.σ. διακυβερνητικό οργανισμό που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ομάδας των G7 για την ανάπτυξη πολιτικών καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος), στην επικαιροποίηση των συστάσεων σχετικά με τον Πραγματικό Δικαιούχο (σ.σ. beneficiary owner, κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο πραγματικά ανήκει -ή το οποίο ελέγχει πραγματικά- μια εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου αντιπαραβάλλεται με την έννοια του νόμιμου κυρίου, ο οποίος δηλώνεται ως μέτοχος ασκών τον έλεγχο του νομικού προσώπου/οντότητας)