Την πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων στο Μουσείο της Ακρόπολης ενέκρινε το υπουργείο Πολιτισμού.

Πρόκειται για 140 προσλήψεις με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διενεργηθεί μέσω ΑΣΕΠ, και θα αφορά τις εξής ειδικότητες:

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού-45 θέσεις

ΔΕ Φυλάκων-95 θέσεις