Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του Α΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του Κλάδου Γραμματέων Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)