Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
More

  Αιτήσεις για 243 εποχικές θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες

  41 τεχνίτες στο Δήμο Μακρακώμης

  Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου και συγκεκριμένα τους εξής: 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Εκσκαφέας- Φορτωτής (JCB), 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ισοπεδωτής γαιών (GRADER), 5 ΔΕ Οδηγών (Γ΄ ή C κατηγορίας), 4 ΔΕ Τεχνιτών Γενικά (Βοηθών Υδραυλικών), 1 ΔΕ Τεχνιτών Γενικά (Τεχνιτών Αμαξωμάτων), 5 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και 20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (info@dimosmakrakomis.gov.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, (τηλ. επικοινωνίας: 2236350215).

  27 εργάτες στο Δήμο Καρδίτσας

  Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων ως εξής: 3 ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας, 1ΔΕ Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ), 2 ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέα –Φορτωτή (JCB), 1 ΔΕ Χειριστών Φορτωτή  και 20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43100 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. Επικοινωνίας : 2441350722, 2441350723, 2441350726, 2441350728, 2441350839 ).

  15 εποχικοί στο Δήμο Ναυπλιεων

  ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικος Οργανισμος Κοινωνικης Προνοιας & Αλληλεγγυης Ναυπλιεων Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.». Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 1 ΠΕ Παιδοψυχολόγων, 1 ΤΕ Εργοθεραπειας, 1 ΤΕ Λογοθεραπειας, 1 ΤΕ Νοσηλευτικής, 3 ΤΕ Βρεφονηπιοκομιας, 4 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων, 2 ΔΕ Μαγείρων και 2 ΥΕ Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (dpvsnaf@gmail.com), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν., 25ης Μαρτίου 55, Τ.Κ. 21100, Ναύπλιο, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης, (τηλ. επικοινωνίας: 2752099216).

  5 στη ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

  Η Δημοτικη Επιχειρηση Υδρευσης – Αποχετευσης Δημου Βόρειας Κυνουρίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.) Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας, που εδρεύει στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, και συγκεκριμένα τους εξής: 2 ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, 2 ΔΕ Υδραυλικού.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (deyabkin@gmail.com) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (για τη ΔΕΥΑ), Άστρος Κυνουρίας, Τ.Κ. 22001, (τηλ.επικοινωνίας:2755024183).

  4 στο Δήμο Χερσονήσου

  Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022 -2023». Οι θέσεις είναι: 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, Ελευθερίας 50, Λ. Χερσονήσου, ΤΚ 70014 Ηράκλειο Κρήτης (τηλ. Επικοινωνίας : 2897340017).

  2 στο Δήμο Τρικκαιων

  Ο Δήμος Τρικκαιων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023».Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης ή ΠΕ Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης και 1 ΠΕ γυμναστών (ρυθμική γυμναστική). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, (στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

  25 εργάτες στο Δήμο Αιγάλεω

  Ο Δήμος Αιγάλεω προχωράει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι θέσεις είναι: 20 ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2 ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  και 3 ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  (με άδεια οδήγησης Γ΄ ή   (C)   κατηγορίας  και  κάρτα ψηφιακού ταχογράφου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (idax_aigaleo@yahoo.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αιγάλεω, Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπ’ όψιν κυρίας Γρηγορίου Ανθούλας και της κυρίας Χατζηπαύλου Ελένης   (τηλ. επικοινωνίας: 2132044906, 2132044959).

  4 θέσεις στο Δήμο Νάουσας

  Ο Δημος Ναουσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νάουσας, που εδρεύει στη Νάουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και συγκεκριμένα τους εξής: ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων (τρακτέρ) 1, ΔΕ Δασοφυλάκων 1, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1 και ΥΕ Σταβλιτών 1. Αιτησεις στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30, Νάουσα, Τ.Κ. 59200, Δημ. Βλάχου 30, Νάουσα, Τ.Κ. 59200, απευθύνοντάς (τηλ. επικοινωνίας: 23323 50335-6).

  75 τεχνίτες, οδηγοί και εργάτες στο Δ. Κορδελιού-Ευόσμου

  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, που εδρεύει στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου της Π.Ε Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τους εξής: 17 ΔΕ Οδηγών ( Γ’ κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο), 2 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Α΄ Ειδικότητας, 1ης ομάδας, 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Πολυμηχάνημα) και 54 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου). Για τις θέσεις των οδηγών Γ’ κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο, οι υποψήφιοοι εκτός από το δίπλωμα ΙΕΚ θα πρέπει να διαθέτουν Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει), Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την Ανακοίνωση επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, Π. Μελά 24 ΤΚ 56224, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ 2313302198, 2313302128).

  11 εποχικοί στο ΦΟΔΣΑ Ιονιων Νησων

  Ο Ειδικος Περιφερειακος Διαβαθμιδικος Φορεας Διαχειρισης Στερεων Αποβλητων Ιονιων Νησων Ανωνυμη Εταιρεια με δ.τ. «ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ. «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίου Α.Ε.». Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Διοικητικου, 5 ΠΕ Μηχανικων, 1 ΠΕ Οικονομικου και 4 ΤΕ Λογιστικου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», Διον. Ρώμα 1 κτίριο ΞΕΝΙΑ, Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικό, υπόψη κας Ανδριανής Αρβανιτάκη (τηλ. επικοινωνίας: 26950 48125).

  34 μηχανικοί στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων ως εξής: 2 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού , 1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών, 5 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 4 ΠΕ Κτηνιάτρων, 4 ΠΕ Γεωπόνων, 1 ΠΕ Βιολόγων Ιχθυολόγων, 2 ΤΕ Πληροφορικής, 2 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας , 2 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών,   1 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Ζωικής Παραγωγής , 5 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, 1 ΥΕ Φυλάκων. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 26ης Οκτωβρίου 64 – Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, (τηλ. επικοινωνίας: 2313 319152, 2313319163).

  Newsroom
  Newsroomhttp://refreshnews.gr/
  Ενημέρωση | Ψυχαγωγία |Στείλε μας το άρθρο σου στο info@refreshnews.gr
  Ακολουθήστε μας στο Google News για να μαθαίνεις όλες τις ειδήσεις απο Ελλάδα και όλο τον Κόσμο
  Ακούστε live τον Μελωδία 102.4 και μάθε τα πάντα για την μουσική

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ