Έξαρση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκατοντάδες φορολογούμενους κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή, προκειμένου να διερευνηθούν και για ξέπλυμα χρήματος, ενώ και η Αρχή από την πλευρά της, ζήτησε από την ΑΑΔΕ τους φορολογικούς φακέλους, περισσότερων από 300 προσώπων, τα οποία ήδη είναι ύποπτα για ξέπλυμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για συνολικά 304 άτομα.

Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, και ζητεί από την ΑΑΔΕ στοιχεία για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία, ώστε να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμπλέκονται σε 41 υποθέσεις, τις οποίες απέστειλε η Αρχή στην ΑΑΔΕ η Αρχή.

Επίσης, η ΑΑΔΕ στο επτάμηνο του 2022 εξέδωσε εντολή ελέγχου για 158 υποθέσεις, από τις υποθέσεις που είχε στείλει η Αρχή για το ξέπλυμα και η επεξεργασία των υπολοίπων υποθέσεων συνεχίζεται. Το ίδιο διάστημα, οριστικοποιήθηκαν 109 υποθέσεις και επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 79,05 εκατ. ευρώ. Από τις «καμπάνες» δεκάδων εκατομμυρίων που επιβλήθηκαν εισπράχθηκαν μόλις 1,76 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη φοροδιαφυγή

Παράλληλα, στο διάστημα Ιανουαρίου- Ιουλίου 2022 οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 257 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή που υπερβαίνει το 1,26 δις. ευρώ. Οι φορολογούμενοι που εμπλέκονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σημειώνεται, ότι στην Αρχή παραπέμπονται ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.

Ακόμη, παραπέμφθηκαν στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος και 411 φορολογούμενοι, με αρρύθμιστα χρέη προς την εφορία ύψους άνω των 50.000 ευρώ ο καθένας. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα ελεγχθούν και για πιθανή εμπλοκή τους σε ξέπλυμα χρήματος. Συνολικά οι 411 φορολογούμενοι έχουν χρέη που συνολικά αγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ.