Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζεται το ΑΣΕΠ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μεγάλης προκήρυξη 2Γ2022. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στα χέρια της το e-dimosio.gr, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να αναρτηθούν στη σελίδα του ΑΣΕΠ οι πίνακες επιτυχόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-dimosio.gr η βαθμολόγηση των γραπτών έχει ολοκληρωθεί και ουσιαστικά το μόνο που απομένει είναι η οριστική σύνταξη των πινάκων κατάταξης και ο ελεγχος. Οι επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού θα μπουν στους πίνακες, βάσει της βαθμολογίας τους, σε φθίνουσα σειρά, ανά κλάδο και ειδικότητα. Επιτυχόντες στον γραπτό διαγωνισμό θεωρούνται μόνο όσοι έχουν πιάσει τη βάση και στα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν. Η βάση έχει οριστεί στις 55 μονάδες για κάθε μάθημα.

Η συνολικά βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος και στα δύο μαθήματα. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου δύναται να συμμετάσχουν, στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων που θα εκδίδουν οι διάφοροι φορείς του δημοσίου.

Διορισμοί το φθινόπωρο

Λόγω του προεκλογικού «παγώματος» των προσλήψεων που θα συνεχιστεί και τον Ιουνιο, η πρώτη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων που θα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους επιτυχόντες του διαγωνισμού αναμένεται να βγει στα μέσα του καλοκαιριού. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου θα μπορούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις αυτές και να έχουν μία πιθανότητα για διορισμό, μόνο εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα που θα ζητούνται στις προκηρύξεις που θα δημοσιεύουν οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία).