Η ΔΕΛΤΑ, με σεβασμό και προσήλωση στις αρχές της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), τη μεγαλύτερη παγκόσμια εθελοντική πρωτοβουλία για την εταιρική βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η συμμετοχή της ΔΕΛΤΑ στην παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία αποτυπώνει την κουλτούρα ακεραιότητας που διέπει την επιχειρηματική της λειτουργία και επιβεβαιώνει τη διαχρονική της επένδυση σε θέματα που αφορούν στην προώθηση των αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας, της κοινωνικής προστασίας, της περιβαλλοντικής αειφορίας, της προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης, προσβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΛΤΑ δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης επεκτείνοντας και ενισχύοντας τη στρατηγική της σε θέματα ESG, σύμφωνα με τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) με στόχο την ταχύτερη συλλογική και συντονισμένη παρέμβαση για την προώθηση της βιωσιμότητας σε παγκόσμια κλίμακα. 

Σημειώνεται ότι η UN Global Compact δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2000 προκειμένου να συντονίσει την παγκόσμια επιχειρηματικότητα σύμφωνα με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Από το 2015 οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να αναλάβουν δράσεις που προάγουν τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs).