Σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα για εκατομμύρια φορολογούμενους. Θα πρέπει να πληρώσουν την πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ και την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος ενώ όσοι ενισχύθηκαν την περίοδο της πανδημίας μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής θα πρέπει να καταβάλουν την τρίτη δόση της οφειλής. Ταυτόχρονα χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να καλύψουν και τη μηνιαία δόση της ρύθμισης ή των ρυθμίσεων που έχουν υπαχθεί για την τμηματική εξόφληση των οφειλών τους.

Δεν είναι λίγοι οι φορολογούμενοι και αυτό το μήνα δεν θα καταφέρουν να πληρώσουν τους φόρους. Με την ενεργειακή ακρίβεια να «ροκανίζει» τα εισοδήματα χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 έφθασαν στα 4,459 δις. ευρώ και ο αριθμός των οφειλετών παραμένει πάνω από τα 4,2 εκατομμύρια.

Σημειώνεται ότι ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις με την τελευταία να λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2023 ενώ την ίδια ημέρα εκπνέει και η τελευταία, η δέκατη, δόση του ΕΝΦΙΑ.

Οι λύσεις για περισσότερες δόσεις

Ημέρα «κόλαση» για τους φορολογούμενους
Ημέρα «κόλαση» για τους φορολογούμενους 3

Πάντως όσοι δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς την Εφορία μπορούν να κερδίσουν περισσότερες δόσεις επιλέγοντας μια από τις παρακάτω λύσεις:

  1. Σε άτοκες δόσεις με την πιστωτική κάρτα. Οι τράπεζες προσφέρουν την υπηρεσία άτοκων δόσεων που μπορεί να φθάσουν και τις 12 για την πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ στους κατόχους πιστωτικών καρτών. Με τον τρόπο αυτό οι φορολογούμενοι μπορούν να επιμηκύνουν την περίοδο αποπληρωμής των φορολογικών τους υποχρεώσεων χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση.
  2. Σε έως 24 μηνιαίες έντοκες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση της Εφορίας. Για την ένταξη στην πάγια ρύθμιση, υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση στην ΑΑΔΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr. Από το myAADE επιλέγετε «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές» στην συνέχεια κάνετε κλικ στο πεδίο «Ρυθμίσεις Οφειλών». Κατόπιν με τους κωδικούς Taxisnet εισέρχεται στη φόρμα υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και από το κεντρικό μενού της εφαρμογής ο φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει «Συνέχεια» δίπλα από την ένδειξη «Ρ7 Αίτηση πάγιας ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4646/2019». Στη συνέχεια επιλέγετε την ένδειξη «Υποβολή νέας» αίτησης και τη «Ρύθμιση έως 24 δόσεις». Αμέσως θα εμφανιστούν οι οφειλές του, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναγράψετε τα καθαρά μηνιαία έσοδά σας και τα μηνιαία έξοδά σας.

Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών θα κρίνει το ύψος της κάθε μηνιαίας δόσης που θα κληθεί να πληρώνει ο φορολογούμενος με τη ρύθμιση της οφειλής του και, συνακόλουθα, θα καθορίσει και τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 24.

Στη συνέχεια ο οφειλέτης θα πρέπει να επιλέξει την ένδειξη «επόμενη σελίδα» και θα οδηγηθεί στη φόρμα υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με προσυμπληρωμένα τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητάς του, την οποία και συμπληρώνει αποτυπώνοντας τα στοιχεία της πραγματικής του εισοδηματικής και περιουσιακής του κατάστασης.

Εναλλακτικά, μπορεί να επιλέξει την άντληση των στοιχείων αυτών από τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9.

Επίσης, εφόσον διαθέτει εισοδήματα ή και ακίνητα τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στις σχετικές δηλώσεις οφείλει να τα δηλώσει επιπροσθέτως, ενώ θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα και ότι δεν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για ποινικού χαρακτήρα αδίκημα φοροδιαφυγής.

Ακόμη, ο φορολογούμενος πρέπει επίσης να δηλώσει τον IBAΝ του τραπεζικού του λογαριασμού μέσω του οποίου θα καταβάλλει τις δόσεις.

Στη συνέχεια υποβάλλει την αίτηση, η οποία και τίθεται, άμεσα υπό επεξεργασία από το Taxisnet και εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία της ρύθμισης, δηλαδή:

  • το ύψος του χρέους που ρυθμίζεται,
  • το ύψος των τόκων που επιβαρύνουν το χρέος,
  • ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσεων,
  • η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης,
  • η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης,
  • το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης,
  • το συνολικό πληρωτέο ποσό και η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.),

Για να επικυρωθεί η ρύθμιση ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει το ποσό της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Σημειώστε ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής μίας μηνιαίας δόσης της «πάγιας ρύθμισης», το ποσό της δόσης αυτής επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%.