Η Ιταλία είναι η χώρα που σύμφωνα με νέα έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού θα επηρρεαστεί περισσότερο το 2022 από την έλλειψη προσωπικού στον τουριστικό τομέα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ιταλία υπάρχουν 250.000 εργαζόμενοι λιγότεροι: δηλαδή μία στις έξι θέσεις εργασίας δεν πρόκειται να καλυφθεί, ενώ οι δύο τομείς που επηρρεάζονται περισσότερο είναι αυτοί της φιλοξενίας και των ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Στην Ευρώπη, οι κενές θέσεις εργασίας αγγίζουν το 1,2 εκατομμύρια και από αυτές οι 71.000 αφορούν στη Γαλλία. Μεταξύ των κλάδων που έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο χτύπημα είναι οι αεροπορικές μεταφορές αφού μία στις τρεις θέσεις θα παραμείνει κενή και 128.000 συνολικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκεί, εστιατόρια και ξενοδοχεία δίνουν μάχη για να βρουν προσωπικό. Παρ’ όλα αυτά όμως η βρετανική κυβέρνηση αντιτίθεται στο ενδεχόμενο να αναζητηθούν εργαζόμενοι από άλλες χώρες. Ένα μέτρο που ωστόσο υιοθέτησε η Πορτογαλία αν και συγκριτικά επηρρεάζεται λιγότερο αφού η έλλειψη προσωπικού εντός των δικών της φτάνει τις 49 χιλιάδες.

Πάντως, μαζί με την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου όπως, η διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων μέσω ευνοικότερων πολιτικών στην έκδοση βίζας, η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών και ψηφιακών λύσεων, η εξ αποστάσεως εργασία και η παροχή επιδομάτων εκπαιδευτικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιου Ταξιδίων και Τουρισμού αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την προσέλκυση εργαζομένων.