Στην πρόσληψη 54 νέων υπάλληλών θα προχωρήσει η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με σχέδιο προκήρυξης που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Ο νέος διαγωνισμός αφορούσε αρχικά την πρόσληψη 14 νέων υπαλλήλων ωστόσο μετά από επικοινωνία του φορέα με την Ανεξάρτητη Αρχή ο αριθμός των αιτήμάτων αυξήθηκε στους 54.

Η προκήρυξη αφορά άτομα Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κεντρική υπηρεσία της Τράπεζα Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα προκήρυξη είναι σε στάδιο προετοιμασίας και η Ανεξάρτητη αρχή αναμένεται το τελικό οκ προκειμένου να προχωρήσει τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητηθεί μόνιμο προσωπικό κυρίως των ειδικοτήτων:

  • Διοικητικοί
  • Οδηγοί
  • Πτυχιούχοι Πληροφορικής