Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
More

  Ποια επιδόματα γεμίζουν το πορτοφόλι – Ολόκληρη η εγκύκλιος

  Αυξημένο εισόδημα, θα έχουν στο σύνολο τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, από τον Ιανουάριο του 2024.  Στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής προσδιορίζεται το ποσό της προσαύξησης των βασικών μισθών του προσωπικού του δημοσίου τομέα. Ειδικότερα, οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, προσαυξάνονται από 01.01.2024

  Η προσαύξηση είναι σταθερή, ανέρχεται στο ύψος των εβδομήντα (70) ευρώ και προστίθεται στους βασικούς μισθούς, χωρίς να επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτοί διαμορφώνονται βάσει των αναφερομένων διατάξεων, δηλαδή χωρίς συνυπολογισμού της προσαύξησης των εβδομήντα (70) ευρώ κατά τη διενέργεια του όποιου προβλεπόμενου στις αναφερόμενες διατάξεις πολλαπλασιασμού για τη διαμόρφωση του κάθε βασικού μισθού.

  Με αναλυτικούς πίνακες αναφέρεται η αύξηση στο επίδομα παιδιού των δημοσίων υπαλλήλων, η αναπροσαρμογές στο επίδομα θέσης ευθύνης, στην Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, στην αναπροσαρμογή επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και στο νέο ανώτατο όριο αποδοχών στο δημόσιο.

   

  Ποια επιδόματα γεμίζουν το πορτοφόλι – Ολόκληρη η εγκύκλιος

  Τα επιδόματα των θέσεων ευθύνης

  Ποια επιδόματα γεμίζουν το πορτοφόλι – Ολόκληρη η εγκύκλιος

  Τα επιδόματα των προϊστάμενων στην εκπαίδευση

  Ποια επιδόματα γεμίζουν το πορτοφόλι – Ολόκληρη η εγκύκλιος

  Τα επιδόματα των διευθυντών ερευνητικών κέντρων

  Ποια επιδόματα γεμίζουν το πορτοφόλι – Ολόκληρη η εγκύκλιος

  Τα επιδόματα της θέσης ευθύνης των ιατρών του ΕΣΥ

  Ποια επιδόματα γεμίζουν το πορτοφόλι – Ολόκληρη η εγκύκλιος

   

  Ποια επιδόματα γεμίζουν το πορτοφόλι – Ολόκληρη η εγκύκλιος

  Τα επιδόματα θέσης ευθύνης των στελεχών των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας

  Ποια επιδόματα γεμίζουν το πορτοφόλι – Ολόκληρη η εγκύκλιος

  Ποια επιδόματα γεμίζουν το πορτοφόλι – Ολόκληρη η εγκύκλιος

  Επίδομα ειδικών συνθηκών στις ένοπλες δυνάμεις

  Ποια επιδόματα γεμίζουν το πορτοφόλι – Ολόκληρη η εγκύκλιος

   

  Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των ανωτάτων ορίων αποδοχών και προσθέτων απολαβών διαμορφώνονται από 01.01.2024, ως εξής:
  I. Το ύψος του (γενικού) ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου), διαμορφώνεται σε
  πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα (5.121) ευρώ.

  II. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της περ. α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (όριο των Δικαστικών Λειτουργών και του κύριου
  προσωπικού του Ν.Σ.Κ.) διαμορφώνεται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (8.426,56).
  III. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της περ. β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (όριο Ιατρών του Ε.Σ.Υ.) διαμορφώνεται σε έξι χιλιάδες
  τετρακόσια πενήντα τέσσερα (6.454) ευρώ.
  IV. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 156 του ν. 4472/2017 (όριο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
  Ασφαλείας) διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε (5.615) ευρώ.

  V. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 5045/2023 (όριο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
  4957/2022) διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα εννιά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5.269,88).

  Υπογραμμίζεται ότι ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι από 7.10.2022 και έως  31.12.2023 το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν
  πενήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (5.156,13) σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα επί των οδηγιών εφαρμογής της παραγράφου 5 του
  άρθρου 33 του κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023

  Η Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για τις αυξήσεις στο δημόσιο

  Newsroom
  Newsroomhttp://refreshnews.gr/
  Ενημέρωση | Ψυχαγωγία | Στείλε μας το άρθρο σου στο [email protected]
  Ακολουθήστε μας στο Google News για να μαθαίνεις όλες τις ειδήσεις απο Ελλάδα και όλο τον Κόσμο
  Ακούστε live τον Μελωδία 102.4 και μάθε τα πάντα για την μουσική

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ