Με την ακρίβεια να επιμένει και να ροκανίζει τα εισοδήματα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις δίνουν κάθε μήνα τη μάχη της πληρωμής των φόρων. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βουνό φορολογικών υποχρεώσεων και στην προσπάθεια τους να είναι συνεπείς επιλέγουν ποιους φόρους θα πληρώσουν στην ώρα τους, ποιους θα ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση αλλά και ποιους θα αφήσουν για… αργότερα. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι η συμμόρφωση των φορολογούμενων παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 το ποσοστό εισπραξιμότητας των τεσσάρων βασικότερων φόρων, του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, έφθασε στο 84,10%. Κατά προτεραιότητα οι φορολογούμενοι επιλέγουν να πληρώσουν το ΦΠΑ, μετά τον ΕΝΦΙΑ και αφήνουν για το τέλος το φόρο εισοδήματος ενώ μεγαλύτερη συνέπεια στις πληρωμές τους επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις καθώς εξοφλούν στην ώρα τους το φόρο εισοδήματος.

Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 δείχνουν τα εξής:

  • ΦΠΑ. Σε υψηλά επίπεδα κινείται η εμπρόθεσμη πληρωμή του ΦΠΑ φθάνοντας στο 84,98%. Από τα 8,97 δις ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί για επτάμηνο του 2023 το Δημόσιο εισέπραξε στην ώρα του τα 7,62 δις. ευρώ.
  • Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. Η εμπρόθεσμη πληρωμή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων διαμορφώθηκε στο 88,78%. Οι επιχειρήσεις αποδεικνύονται συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Από τα 1,416 δις. ευρώ που θα έπρεπε να πληρωθούν το 7μηνο πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 1,416 δις. ευρώ.
  • ΕΝΦΙΑ. Σε υψηλά ποσοστά βρίσκεται η εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ. Ανήλθε σε 78,99%%. Από τα 1,136 δις. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί εισπράχθηκαν τα 897,74 εκατ. ευρώ.
  • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η εισπραξιμότητα διαμορφώθηκε το επτάμηνο σε 74,69% καθώς από 924,15 εκατ. ευρώ οι φορολογούμενοι πλήρωσαν στην ώρα τους 690,22 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη η μείωση των φόρων αλλά και η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών έχουν αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσαν την εισπραξιμότητα των φόρων. Επίσης από το 2019 μέχρι σήμερα ο ρυθμός αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών δείχνει ότι οι φορολογούμενοι που δεν μπορούν να αποπληρώσουν το φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ επιλέγουν να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση αποπληρώνοντας την οφειλή τους σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.