Καθορίστηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές το 2024 για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, ύστερα από σχετική απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Πάνου Τσακλόγλου, που προβλέπει και τα ποσά που θα πληρώσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο 4670/2020, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 3,46% για το τρέχον έτος και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.373,88 ευρώ.

Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών αναπροσαρμόζονται για το τρέχον έτος με βάση τον μέσο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους.

Οι νέες εισφορές ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2024 και κλιμακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των εισφορών που θα πληρώνουν.

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνονται για το 2024 ως εξής: