Ανακοινώνεται ότι, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 56 του ν.4765/2021, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 24/9.08.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε περιοχές της χώρας από την κακοκαιρία “Daniel”.