Στα 360,171 δισ. ευρώ ανήλθε το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το γ’ τρίμηνο πέρυσι, από 357,840 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Αυτό προκύπτει από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης από την ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 27,038 δισ. ευρώ από 26,932 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2022. Οι φόροι στο εισόδημα και στην περιουσία ήταν 5,934 δισ. ευρώ από 5,999 δισ. ευρώ.

Ενώ οι κοινωνικές εισφορές διαμορφώθηκαν σε 7,445 δισ. ευρώ από 6,916 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2022.

Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 25,759 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο πέρυσι από 28,053 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2022.

Οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν 23,719 δισ. ευρώ από 26,794 δισ. ευρώ. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 5,829 δισ. ευρώ από 5,654 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές παροχές ήταν 10,720 δισ. ευρώ από 10,839 δισ. ευρώ. Ενώ, οι επιδοτήσεις ανήλθαν σε 916 εκατ. ευρώ από 4,109 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2022.