Με την ενεργειακή ακρίβεια να «ροκανίζει» τα εισοδήματα των φορολογούμενων, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 έφθασαν στα 4,459 δισ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι με τα «κόκκινα» χρέη συνεχίζουν να αυξάνονται παρά τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της ΑΑΔΕ με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και πλειστηριασμούς ακινήτων που έφεραν στα κρατικά ταμεία έσοδα 2,8 δισ. ευρώ.

Οι νέες φορολογικές και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία ανήλθαν σε 4,846 δισ. ευρώ και το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε μέχρι το Ιούλιο σε 112,653 δισ. ευρώ από τα οποία τα 26,126 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης με αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται σε 87,134 δισ. ευρώ.

Ο αριθμός των οφειλετών παραμένει πάνω από τα 4,2 εκατομμύρια με μικρές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους ενώ την ίδια ώρα το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής των φόρων αγγίζει το 84%.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρους αυξήθηκαν κατά 334 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο οπότε ξεκίνησαν οι πληρωμές για τις δόσεις του φόρου εισοδήματος και της επιστρεπτέας προκαταβολής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν τον προηγούμενο μήνα ι οφειλές είχαν «φουσκώσει» κατά 352 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μάιο του 2022.

Οι φορολογούμενοι με ανοιχτούς λογαριασμούς στην Εφορία

Απλήρωτους φόρους έχουν 4.230.900 φορολογούμενοι από τους οποίους σε 1.378.297 έχουν επιβληθεί ήδη αναγκαστικά μέτρα ενώ 1.966.599 βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται ότι το 53,4% των φορολογούμενων έχει χρέη στην εφορία που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ και συνολικά χρωστούν 326 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί μόλις το 0,3% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Αντίθετα, το 0,2% των οφειλετών η 8.825 φορολογούμενοι χρωστούν 90 δισ. ευρώ ή το 80% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών με τη κατά κεφαλήν οφειλή να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία αυτή η βασική πηγή χρέους προέρχεται από τα νομικά πρόσωπα καθώς οι οφειλές τους αγγίζουν τα 66 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τις επιδόσεις της ΑΑΔΕ από τα στοιχεία προκύπτει ότι στο 7μηνο έχει εισπράξει από τη «δεξαμενή» των ληξιπρόθεσμων οφειλών 2,857 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 1,698 δισ. ευρώ προέρχονται από ληξιπρόθεσμα χρέη παρελθόντων οικονομικών ετών και τα 1,159 δισ. ευρώ από τρέχουσες υποχρεώσεις

Την ίδια ώρα πάνω από 8 στους 10 φορολογούμενους είναι συνεπείς με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις με το ποσοστό των εμπρόθεσμων πληρωμών για το σύνολο των φόρων να ανέρχεται τον Ιούλιο σε 83,90% έναντι 85,65% τον Ιούνιο και 84,03% τον Μάιο. Ειδικότερα οι εμπρόθεσμες πληρωμές ΦΠΑ διαμορφώθηκαν στο 85,10% καθώς σε σύνολο βεβαιωθέντος ΦΠΑ 1,36 δισ. ευρώ εισπράχθηκαν 1,16 δισ. ευρώ. Αισθητά χαμηλότερο είναι το ποσοστό στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς βρίσκεται στο 44,37% με σημαντική κάμψη σε σχέση με τον Ιούνιο και το Μάιο οπότε ήταν 51,87% και 56,24% αντίστοιχα, πράγμα που αποδίδεται στο γεγονός ότι ξεκίνησε η αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος για τα περυσινά εισοδήματα. Την υψηλότερη επίδοση στη φορολογική συμμόρφωση εμφανίζουν τα νομικά πρόσωπα καθώς το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών στο φόρο εισοδήματος έφθασε τον Ιούλιο στο 90,38% από 89,02% τον Ιούνιο και 87,26% τον Μάιο. Στο φόρο ακίνητης περιουσίας το ποσοστό των εμπρόθεσμων πληρωμών ανήλθε τον Ιούλιο σε 77,59% από 76,20% και 72,61% τους δύο προηγούμενους μήνες