«Η κυβέρνηση χτίζει δίχτυ ασφαλείας πάνω από την κοινωνία, σεβόμενη όμως την ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση του συμπληρωματικού Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, και της πρώτης δέσμης μέτρων προς υλοποίηση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας που κατέθεσε πίνακα που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι «ο Έλληνας πολίτης, το ελληνικό νοικοκυριό πληρώνει τελικά ρεύμα, από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη» υπογράμμισε ότι «ουσιαστικά, είναι οι πάροχοι που χρηματοδοτούν το μεγαλύτερο κομμάτι των επιδοτήσεων».

«Ως κυβέρνηση, έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας. Παρά την πολύ θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, που αναγνωρίζουν όλοι, εντός και εκτός Ελλάδος, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή θολώνει σημαντικά από μια δύσκολη πραγματικότητα. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, συναισθανόμαστε την αγωνία των συμπατριωτών μας. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για συνεχή και ακόμα μεγαλύτερη στήριξη των πολιτών, κυρίως των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Και όλα αυτά τα αποδεικνύουμε έμπρακτα, γενναία και αποτελεσματικά, χτίζοντας, την τελευταία τριετία, ένα αποδεδειγμένα επαρκές δίχτυ ασφαλείας, πάνω από την κοινωνία, σεβόμενοι όμως και την ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα» είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σε σχέση με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι:

  • καταργείται μόνιμα η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για όλα τα εισοδήματα, που αποκτώνται από 1.1.2023. «Το μέτρο αυτό αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα 1,2 εκατομμυρίου εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, 500.000 δημοσίων υπαλλήλων και 1.000.000 συνταξιούχων. Το συνολικό κόστος είναι 1,24 δις ευρώ», είπε ο κ. Σταϊκούρας.
  • επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που διατίθεται από 15 Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους. Η μείωση του κόστους αφορά 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και το ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 0,20 ευρώ ανά λίτρο, προ ΦΠΑ. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης. Το κόστος προβλέπεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ, έως τον Δεκέμβριο, και στα 250 εκατομμύρια ευρώ, σε περίπτωση παράτασης, τους πρώτους μήνες του 2023. Η παράταση θα αποφασιστεί στα τέλη του έτους, ανάλογα με την εξέλιξη της τιμής των καυσίμων.
  • επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022, η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας.
  • εξαιρούνται, για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες που αυξάνουν, σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος, το συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, μέσα στο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα τους δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση. Το μέτρο αυτό τυγχάνει εφαρμογής από 1.9.2022, αφορά 900.000 επιτηδευματίες και επιχειρήσεις.
  • αυξάνεται κατά 50% το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών τα μέτρα αυτά είναι μέρος όσων εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Αναφερόμενος στον βασικό κορμό του νομοσχεδίου, δηλαδή τις παρεμβάσεις στις ΑΕ του Δημοσίου, ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι το σχέδιο νόμου δεν μιλάει για ιδιωτικοποιήσεις, αλλά συνιστά «μέρος της μεταρρυθμιστικής ατζέντας, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας». Υπογράμμισε επίσης ότι ενισχύεται ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή, που είναι βασικός κανόνας στην εταιρική διακυβέρνηση, επαναπροσδιορίζεται ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός τους. Το νέο αυτό πλαίσιο προωθεί τη διαφανή και αποδοτική λειτουργία των ΑΕ του Δημοσίου, είπε ο κ. Σταϊκούρας, και επανέλαβε ότι στις ΑΕ με ευθεία μετοχική σχέση του ελληνικού Δημοσίου είναι καθαρός ο ρόλος των υπουργών που τις εποπτεύουν και δεν αλλάζει τίποτα αναφορικά με ό,τι ισχύει για τον ΑΣΕΠ, δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα μισθολογικά και δεν καταργείται καμία συλλογική σύμβαση εργασίας. Στις λοιπές θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ διατηρείται η παρέμβαση του ΑΣΕΠ στον έλεγχο νομιμότητας προκήρυξης και στον έλεγχο των ενστάσεων, επίσης διατηρείται το ενιαίο μισθολόγιο ως βάση, με δυνατότητα επιπλέον παροχών σε εργαζόμενους και διευθυντικά στελέχη. Και στην περίπτωση αυτή δεν καταργείται καμία συλλογική σύμβαση εργασίας.

Σε σχέση με την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ πιστωτών και οφειλετών, ως προς την πιστοληπτική ικανότητα.