Έναν ειδικό αλγόριθμο επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Οι φορολογούμενοι που θα ελέγχονται από τους «Ράμπο» της εφορίας θα επιλέγονται αυτοματοποιημένα. Ο αλγόριθμος θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν σε κάθε Ελεγκτικό Κέντρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το πλήθος, το είδος και την κατηγορία των υποθέσεων ώστε να αποφασίζεται ποιες υποθέσεις θα πρέπει να ελεγχθούν. Στη συνέχεια, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα ξεκινά ελέγχους είτε από το γραφείο είτε στην έδρα των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

Οι έλεγχοι θα γίνονται με laptop και φορητά σκάνερ για τον έλεγχο της γνησιότητας των αποδείξεων ενώ για τους ελέγχους από το γραφείο θα χρησιμοποιούνται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Οι συγκεκριμένες τεχνικές βασίζονται σε στοιχεία όπως οι τραπεζικές καταθέσεις, οι δαπάνες σε μετρητά, η ρευστότητα του φορολογούμενου κ.ά. για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων.

Άντρας κάνει τους φόρους του
Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ειδικός αλγόριθμος – Έρχονται αυτόματοι έλεγχοι για αποκάλυψη κρυφών τζίρων και εισοδημάτων 3

Με τον τελευταίο φορολογικό νόμο επεκτάθηκαν και σε 4 ακόμη περιπτώσεις:

  • Όταν δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.
  • Όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων.
  • Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων.
  • Όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση, ύστερα από δύο προσκλήσεις. Με τις έμμεσες τεχνικές, προσδιορίζονται τα κέρδη και το εκκαθαριστικό βγαίνει με κατ’ εκτίμηση φόρο.

Οι έλεγχοι

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, φέτος έχουν προγραμματιστεί 73.000 έλεγχοι. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν:

  • 27.500 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών , πλην των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων . Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας και ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων αυτών θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα γίνει με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και ενός αυτοματοποιημένου μοντέλο τελικής μοριοδότησης
  • 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων που θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις ΔΟΥ.
  • 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.
  • 16.600 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι που θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
  • τουλάχιστον 885 έρευνες φοροδιαφυγής.

Ελεγκτικές αρμοδιότητες

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή ορίζεται ότι τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) θα ασκούν διευρυμένη ελεγκτική αρμοδιότητα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Συγκεκριμένα θα μπορούν να ελέγχουν φορολογούμενους που υπάγονται σε ΔΟΥ αρμοδιότητας άλλου ΕΛΚΕ, του ίδιου νομού.