Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
More

  Τα SOS για τις φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων

  Τα SOS για τις φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων

  Αυξάνεται ημέρα με την ημέρα η κινητικότητα στην πλατφόρμα υποβολής φορολογικής δήλωσης για τα νομικά πρόσωπα, γνωστή ως έντυπο Ν, με την προθεσμία να εκπνέει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

  Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 45 του ν. 4172/2013. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά και να καλύπτει όλα τα εισοδήματα τους.


  Συγκεκριμένα, τα εξής πρόσωπα και οντότητες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης:

  • Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 45 του ν. 4172/2013.
  • Γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, υποβάλλουν δήλωση μόνο αν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.
  • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 27/1975 και του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, υποβάλλουν δήλωση σε κάθε περίπτωση. Αν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, συνυποβάλλουν με το έντυπο Ε3 την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
  • Υπό ίδρυση ιδρύματα, των οποίων η έγκριση της σύστασης εκκρεμεί, υποβάλλουν δήλωση εφόσον αποκτούν εισόδημα (π.χ. από εκμίσθωση ακινήτων, τόκους) ως εν τοις πράγμασι νομίμως λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους.

  Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν τη δήλωση μέσω ηλεκτρονικής μεθόδου, η δήλωση θεωρείται υποβληθείσα κατά τον χρόνο οριστικοποίησής της από τον υπόχρεο. Με την οριστικοποίηση, βεβαιώνεται ο φόρος και εκδίδεται η «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε εφάπαξ είτε με δόσεις, μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας.

  Ειδικά για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023, ο φόρος εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, εκτός εκείνων που έχουν λυθεί ή τεθεί υπό εκκαθάριση, καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, και οι επόμενες επτά δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών. Αν η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παραταθεί, οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δεύτερης δόσης.

  Σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) εντός ενός φορολογικού έτους (εν προκειμένω, το 2023) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον τα ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

  Πηγή

  Newsroom
  Newsroomhttp://refreshnews.gr/
  Ενημέρωση | Ψυχαγωγία |Στείλε μας το άρθρο σου στο info@refreshnews.gr
  Ακολουθήστε μας στο Google News για να μαθαίνεις όλες τις ειδήσεις απο Ελλάδα και όλο τον Κόσμο
  Ακούστε live τον Μελωδία 102.4 και μάθε τα πάντα για την μουσική

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ