Την Παρασκευή (30/9) σχεδιάζει η κυβέρνηση να καταθέσει το αίτημα στη Κομισιόν για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Μετά και την εκπλήρωση των 25 προαπαιτούμενων εκτιμάται ότι τα χρήματα θα έρθουν στην Ελλάδα έως το τέλος του έτους.

Η εκταμίευση της δεύτερης δόσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων καθώς αποτελεί ένεση ρευστότητας για τα κρατικά ταμεία. Η Ελλάδα αναμένει από το Ταμείο Ανάκαμψης συνολικούς πόρους ύψους 30,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2026 από τους οποίους τα 18,1 δις. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και τα 12,4 δισ. ευρώ δάνεια.

Προϋπόθεση για την εισροή των κεφαλαίων είναι η πλήρης και έγκαιρη εγκαίρως των ορόσημων και των στόχων που έχουν τεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Αυγούστου 2021 η Ελλάδα έλαβε με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων το ποσό των 3,96 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 13% των συνολικών επιχορηγήσεων και δανείων και η εκταμίευση της πρώτη δόσης ύψους 3,6 δισ. ευρώ έγινε τον περασμένο Απρίλιο.

Η τρίτη δόση

Τα πράγματα όσο προχωράει ο καιρός δυσκολεύουν, καθώς νέα έργα θα προκηρύσσονται, μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να υλοποιούνται, με το ποσοστό απορρόφησης να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Η τρίτη δόση ύψους 3,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,72 δισ. ευρώ αφορά επιδοτήσεις και 1,84 δισ. ευρώ δάνεια, συνδέεται με την υλοποίηση πάνω από 40 προαπαιτούμενων έως το τέλος του δ’ τρίμηνου του 2022, γεγονός που καθιστά την έγκριση της εκταμίευσής της ακόμα πιο απαιτητική.

Μεταξύ των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα περιλαμβάνονται:

 • Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας (ήτοι δεύτερος και τρίτος κύκλος του εξοικονομώ) και κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης.
 • Θέσπιση πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς ηλεκτροκίνησης για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας από λεωφορεία.
 • Νέο δίκτυο οπτικών ινών σε κτίρια και κατοικίες.
 • Νέα νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης (χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων και των μετάλλων, του χαρτιού, του γυαλιού και του πλαστικού έως το τέλος του 2022) και μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα ύδατα για την αειφόρο χρήση των πόρων.
 • Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών.
 • Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές, πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.
 • Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης.
 • Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.
 • Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης.
 • Νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα.
 • Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτοδιατροφικού τομέα (ήτοι ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής και γνωστικού γεωργικού περιβάλλοντος για την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων).