Πρόστιμο 12,7 εκατ. λιρών για παραβάσεις προστασίας δεδομένων ανηλίκων
Πρόστιμο 12,7 εκατ. λιρών για παραβάσεις προστασίας δεδομένων ανηλίκων