Ο Έλον Μασκ απέλυσε τουλάχιστον 200 εργαζόμενους
Ο Έλον Μασκ απέλυσε τουλάχιστον 200 εργαζόμενους